Galerija Tarisio

Tarisio u svojoj ponudi ima veliki asortiman repromaterijala za gudačke instrumente
kao i odličan izbor gudačkih instrumenata i gudala.

Radionica Tarisio redovno učestvuje na mnogim muzičkim manifestacijama
i takmičenjima kao sponzor ili darodavac.


Restauracija loma gudala

Radionica Tarisio

Koferi za violinu

Menu